LINKOVI - SADRŽAJ


Vodič za uspješnu prodaju - Izrada poslovnih planova za kredite - Istraživanje tržišta prodaje i nabave - Izrada poslovnih internet stranica - Marketing, oglasi i dobra reklama - Trgovačko posredovanje, analize - Usluge poslovnog savjetovanja - Šprance ugovora, razni obrasci - Kako poslovati putem Interneta - Korisni poslovni programi - Sigurnost i zaštita na Internetu - Sport, glazba, zabava, razonoda - Poslovni imenici i adresari, pošta - CMS internet stranice za tvrtke, izrada internet stranica - Pregledi poslovnih informacija - Akcije, sniženja, popusti, besplatno - Mali oglasi, natječaji, zaposlenja

PREPORUKE - BESPLATNI PREGLED


Usluge Link - Naslovna stranica sa pregledom svih poslovnih i internet usluga
Besplatno Akcije, sniženja, popusti, preporuke, najave, besplatne stvari i pokloni

IZ ARHIVE - KORISNO


Obrt - Društvo s ograničenom odgovornošću - Dioničko društvo


Individualno poduzetništvo se temelji na tržišnoj konkurenciji posebno u sklopu malih i srednjih poduzeća. Ono obično predstavlja usku povezanost vlasništva, upravljanja i rizikaObrt

Obrt je samostalno i trajno obavljanje svih dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa zakonima, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više dopuštenih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Pri obavljanju obrta dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

Obrti su u smislu Zakona o obrtu jesu:

1. slobodni obrti za koje se kao uvjet za obavljanje ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit.
2. vezani obrti za koje se kao uvjet za obavljanje traži struèna osposobljenost ili majstorski ispit,
3. povlašteni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.


Društvo s ograničenom odgovornošću

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je gospodarski subjekt, trgovačko društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja društva s ograničenom odgovornošću preuzeti više temeljnih uloga. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima. Članovi ne odgovaraju za obveze društva.
Ako temeljni ulog u društvo ne unese onaj tko je na to obvezan niti to društvo može nadoknaditi prodajom poslovnoga udjela, drugi su članovi društva dužni u društvo uplatiti iznos koji nedostaje srazmjerno svojim poslovnim udjelima u društvu. Društvo se osniva na temelju ugovora kojega sklapaju osnivači (društveni ugovor). Svi osnivači moraju potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave.
Članovi društva odgovaraju u visini svojih udjela. Prema Zakonu o trgovačkim društvima minimalan temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću je 20.000 kuna, a najmanji iznos temeljnog uloga je 200 kuna. Obvezatna tijela društva su uprava i skupština društva. Fakultativno društva mogu statutom urediti i postojanje Nadzornog odbora. U određenim slučajevima nadzorni odbor je obvezan.
Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo kapitala koje se najčešće bira prilikom organiziranja malih i srednjih poduzeća. Ono predstavlja prijelazni oblik između udruženja i dioničkog društva. Prednost ovog oblika organiziranja je znatno manja razina formalnosti procedura i unutrašnje organizacije u funkcionranju društva u odnosu na dioničarsko društvo. Udijelima se ne trguje na burzi.


Dioničko društvo

Dioničko društvo (d.d.) je trgovačko društvo i pravna osoba kod kojeg je kapital društva podijeljen na jednake dijelove zvan dionice. Dioničko društvo je međunarodno vrlo značajan, a u pojedinim državama prevladavajući, oblik organizacije gospodarskih subjekata. U Republici Hrvatskoj minimalni temeljni kapital iznosi 200000 kuna. Jedno od najznačajnijih svojstava ovog načina organiziranja gospodarskog subjekta je da je temeljni kapital društva podijeljen na vrijednosno jednake dijelove, tako da su sve dionice iste vrijednosti, a da dioničari garantiraju za poslovanje društva samo do iznosa vrijednosti vlastitih dionica. To znači da suvlasnik dioničkog društva u slučaju stečaja gubi samo novac koji je uložio u društvo, dok bi se obrtniku zaplijenila i osoba imovina kako bi se namirile obveze obrta u stečaju. Dioničko društvo je oblik poduzeća čija je vlasnička glavnica podijeljena na jednake apoene - dionice. Pretpostavlja ograničenu odgovornost vlasnika dionica. Dioničko društvo kao sastavni dio unutarnjeg ustrojstva ima: upravu, nadzorni odbor i skupštinu.