LINKOVI - SADRŽAJ


Vodič za uspješnu prodaju - Izrada poslovnih planova za kredite - Istraživanje tržišta prodaje i nabave - Izrada poslovnih internet stranica - Marketing, oglasi i dobra reklama - Trgovačko posredovanje, analize - Usluge poslovnog savjetovanja - Šprance ugovora, razni obrasci - Kako poslovati putem Interneta - Korisni poslovni programi - Sigurnost i zaštita na Internetu - Sport, glazba, zabava, razonoda - Poslovni imenici i adresari, pošta - CMS internet stranice za tvrtke, izrada internet stranica - Pregledi poslovnih informacija - Akcije, sniženja, popusti, besplatno - Mali oglasi, natječaji, zaposlenja

PREPORUKE - BESPLATNI PREGLED


Usluge Link - Naslovna stranica sa pregledom svih poslovnih i internet usluga
Besplatno Akcije, sniženja, popusti, preporuke, najave, besplatne stvari i pokloni

IZ ARHIVE - KORISNO


RJEČNIK - EKONOMIJA - KNJIGOVODSTVO


Ekonomija je znanost, koja proučava kako društva koriste resurse kako bi proizveli i raspodjelili korisna dobra i uslugeABC ANALIZA – postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najčešće 20% predmeta sačinjava 80% vrijednosti ili artikala.

ADMINISTRACIJA – označava u poduzetništvima-poduzećima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje.

AKONTACIJA - je isplata izvršiocu određenog iznosa novca prije završetka posla.

AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.

AKTIVA - ukupna vrijednost imovine poduzeća.

AKUMULACIJA - podrazumjeva u poduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.

AKVIZICIJA - označava proces spajanja dvije ili više tvrtki u jednu. Tvrtka koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom tvrtkom.

ALGORITAM - označava zbir kodiranih pravila i procedura za rješavanje određenih problema. Algoritmom se problem rješava skupom pravila

AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća).

ANALITIČAR – osoba koja u bankama, brokerskim i savjetničko investicijskim tvrtkama obavlja procjene imovine poduzeća i daje procjenu

ANALITIČKA KNJIGOVODSTVA - označava analitičku razradu nekih zbirnih računa glavne knjige

ANALIZA - istraživanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne dijelove

ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI - postupak u kojemu se uzimaju u obzir troškovi i koristi nekog projekta.

ANALIZA BILANCE - metoda kojom se bilanca poduzeća raščlanjuje i komparativno uspoređuje sa svojim sastavnim dijelovima.

ANKETA - označava istraživanja koja se najčešće provode u pisanom obliku. U anketi se utvrđuje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik

ANUITET - označava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu

APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primjenu na računalu

APRECIJACIJA - predstavlja porast vrijednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija.

ARBITRAŽA – predstavlja nedržavni organ kojemu stranke sporazumno povjeravaju donošenje odluke za rješavanje njihovog spora.

ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se nude na prodaju tržištu

AUTORIZIRANE DIONICE (odobrene) - predstavlja unaprijed odobreno izdavanje dionica u skladu sa Zakonom do 50% temeljnog kapitala

AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo korištenja svojeg djela

AUTORSKO DJELO – označava intelektualno stvaralaštvo jedne ili više osoba.


Usluge poslovnog savjetovanja