LINKOVI - SADRŽAJ


Vodič za uspješnu prodaju - Izrada poslovnih planova za kredite - Istraživanje tržišta prodaje i nabave - Izrada poslovnih internet stranica - Marketing, oglasi i dobra reklama - Trgovačko posredovanje, analize - Usluge poslovnog savjetovanja - Šprance ugovora, razni obrasci - Kako poslovati putem Interneta - Korisni poslovni programi - Sigurnost i zaštita na Internetu - Sport, glazba, zabava, razonoda - Poslovni imenici i adresari, pošta - CMS internet stranice za tvrtke, izrada internet stranica - Pregledi poslovnih informacija - Akcije, sniženja, popusti, besplatno - Mali oglasi, natječaji, zaposlenja

PREPORUKE - BESPLATNI PREGLED


Usluge Link - Naslovna stranica sa pregledom svih poslovnih i internet usluga
Besplatno Akcije, sniženja, popusti, preporuke, najave, besplatne stvari i pokloni

IZ ARHIVE - KORISNO


BANKE: Europska investicijska banka i druge EU banke


Europska investicijska banka - Europska banka za obnovu i razvojEuropska investicijska banka je ustanova koju je 1957. godine osnovalo šest zemalja EEZ da bi pridonosila razvoju na zajedničkom tržištu pomoću sredstava s tržišta kao i vlastitih sredstava, i to prvenstveno odobravanjem kredita i garancija na neprofitnoj osnovi (bazi).

Financiranje je prvenstveno predviđeno za projekte na razvoju nerazvijenih područja zemalja Zajednice, za projekte modernizacije ili prestrukturiranja poduzeća ili nove aktivnosti za koje pojedine članice nemaju dovoljno vlastitih novčanih sredstava, kao i sudjelovanje u financiranju onih projekata koji su izvan EEZ ali je njihova realizacija od interesa za samu Zajednicu.

Danas okuplja članice Europske unije i svoje je poslovanje proširila znatno više izvan granica ove integracije članica. Osim navedenog financiranja projekata, financira modernizaciju i pretvorbu gospodarskih struktura, kao i veće projekte u većem broju zemalja u razvoju. Sudjeluje kao sufinancijer važnih razvojnih projekata, a odobrava garancije drugim financijskim organizacijama i ustanovama, kao i bankama.

Svojim zajmovima uvjek kreditira samo dio vrijednosti cijeloga projekata, pa time potiče formiranje i alternativnih izvora financiranja. Kredite odobrava u većem broju konvertibilnih valuta, back to back aranžmanima u tzv. jednovalutne zajmove. Zajmovi dospijevaju u rasponu pet do dvadeset godina, a najveći udio pripada zajmovima s dospijećem od pet do deset godina. Oko 84 posto svih ukupno plasiranih zajmova odnosi se na financiranje unutar Zajednice.

Svoj kreditni kapital formira na temelju odgovarajućih uplata članica i mobilizacijom na tržištu kapitala i posluje na neprofitnoj osnovi, što označava vezivanje kamata na kredit za troškove mobilizacije resursa. U pogledu objektivizacije i selekcije investicijskih projekata uživa visok stupanj nezavisnosti.

Europska banka za obnovu i razvoj je osnovana 1992. radi poticanja tranzicije zemalja Srednje i Istočne Europe prema tržišnom gospodarstvu. Svojom djelatnošću treba doprinositi gospodarskom napretku i obnovi potičući privatne i poduzetničke inicijative.

Banka pomaže zemljama članicama primateljicama koje provode programe privatizacije, demonopolizacije i decentralizacije. Pomoć Banke ostvaruje se na više načina, a naročito izravnim ulaganjima u privatna ili državna poduzeća i banke ili sufinanciranjem ulaganja u poduzeća. Pored toga Banka prikuplja domaći i strani kapital i iskusni menedžment radi ulaganja u određena, prema ocjeni Banke konkurentna poduzeća.

Banka također osigurava tehničku pomoć za pripremu, financiranje i provedbu određenih investicijskih projekata ili projekata razvoja tržišta kapitala, odnosno drugih strukturnih ili sektorskih promjena koje prijelaz u tržišno gospodarstvo zahtijeva. Članice Banke su europske i neeuropske države članice MMF-a, Europske zajednice i Europske investicijske banke.

Temeljni odobreni kapital Banke je deset tisuća milijuna ecua. Osim tih sredstava, Banka obavlja svoje djelatnosti iz sredstava pokupljenih pozajmljivanjem, po osnovi otplate zajmova ili garancije i dobiti, odnosno prihoda koji proiziđu iz ulaganja kapitala u poduzeća. Uz kamatu Banka naplaćuje i svoju proviziju na odobrene zajmove i garancije. Banka obavlja svoje djelatnosti ulaganja i pozajmljivanja i dr. samo u zemljama Srednje i Istočne Europe koje odlučno idu u prijelaz prema tržišnom gospodarstvu.

Banka je organizirana kao dioničko društvo, a dioničari banke su zapravo države. Organi su Odbor guvernera, Odbor direktora i predsjednik uz jednog ili više potpredsjednika. Svaka država članica imenuje po jednoga guvernera i njegova zamjenika u Odbor guvernera.

Odbor guvernera odlučuje o primanju novih članova Banke, povećanju i smanjenju odobrenog temeljnog kapitala, suspenziji i odgovornosti članstva, sklapanju sporazuma o kooperaciji s drugim međunarodnim organizacijama, izboru direktora i predsjednika Banke, odobrava opću bilancu i izvještaj o dobiti i gubicima, dopunama Sporazuma o osnivanju i drugim važnim pitanjima.

Sve ostale odluke o upravljanju glavnim operacijama Banke kao što su utvrđivanje politike i donošenje odluka o zajmovima, garancijama, ulaganjima kapitala, pozajmljivanju, tehničkoj pomoći i dr. donosi Odbor direktora. Odbor direktora sastoji se od 23 člana, prema rasporedu s obzirom na zemlje iz koje dolaze, koji je posebno uređen u Sporazumu o osnivanju.

Europska središnja banka je središnja banka Europske unije čije je osnivanje predviđeno za posljednju, treću fazu europske monetarne integracije.
Primarni cilj je održavanje stabilnosti cijena, te pružanje potpore općoj ekonomskoj politici Unije, ako to ne ugrožava politiku održavanja stabilnosti cijena. Bankom će upravljati izvršni odbor i vijeće guvernera. Izvršni odbor brojio bi 6 članova koje imenuje Europsko vijeće za razdoblje od 8 godina, bez mogućnosti reizbora. Svi članovi izvršnog odbora ulaze u vijeće guvernera u kojem su i guverneri središnjih banaka zemalja članica EU.

Vijeće guvernera utvrđuje sve ciljeve monetarne politike, referentne kamatne stope i upravlja monetarnim rezervama, dok je odbor zadužen za realizaciju dogovorene financijske politike. Ustroj buduće ECB inspiriran je ustrojem američkoga Sustava federalne rezerve i njemačke Bundesbanke. Izvorno polazište ECB-a je Europski monetarni institut (EMI). (Izvor: mvpei.hr, seebiz.eu, eu4journalists.eu)