LINKOVI - SADRŽAJ


Vodič za uspješnu prodaju - Izrada poslovnih planova za kredite - Istraživanje tržišta prodaje i nabave - Izrada poslovnih internet stranica - Marketing, oglasi i dobra reklama - Trgovačko posredovanje, analize - Usluge poslovnog savjetovanja - Šprance ugovora, razni obrasci - Kako poslovati putem Interneta - Korisni poslovni programi - Sigurnost i zaštita na Internetu - Sport, glazba, zabava, razonoda - Poslovni imenici i adresari, pošta - CMS internet stranice za tvrtke, izrada internet stranica - Pregledi poslovnih informacija - Akcije, sniženja, popusti, besplatno - Mali oglasi, natječaji, zaposlenja

PREPORUKE - BESPLATNI PREGLED


Usluge Link - Naslovna stranica sa pregledom svih poslovnih i internet usluga
Besplatno Akcije, sniženja, popusti, preporuke, najave, besplatne stvari i pokloni

IZ ARHIVE - KORISNO


TURIZAM - Ekonomika turizma


Iako se ekonomika turizma dominantno bavi makroekonomskom problematikom, u globalnim crtama ona proučava i mikroekonomske aspekte turističkog razvitka. Ekonomika turizma kao posebna znanstvena disciplina.Ekonomika turizma je dio ekonomske znanosti koji opisuje, analizira, objašnjava i dovodi u vezu sve pojave i odnose u turizmu s gledišta njihovih ekonomskih učinaka i obveza. S obzirom na to da može široko utjecati na društveno-ekonomske odnose i s obzirom na potrebu sistemskih rješenja u okviru svojih nacionalnih ekonomija, odgovarajuće ekonomske politike zemlje i međunarodnih zajednica, turizam ima sva svojstva da bude predmetom makroekonomskih analiza i proučavanja. S druge pak strane, obilje gospodarskih organizama koji sudjeluju u turističkom gospodarstvu opravdavaju mnoga mikroekonomska proučavanja. Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost. Obuhvaća rekreaciju, putovanje i odmor.

Ponašanje turista tijekom njegova turističkog putovanja i boravka bitno je drugačije od života kojeg turist provodi u stalnom prebivalištu. Osim što ima drugačiji ritam života i način stanovanja i ishrane, drugačiji su organizirani odmor i razonoda. Sve se to pak prenosi i na najvažniju razliku tog ponašanja s ekonomskog stajališta koji se očituje u činjenici da se takav čovjek (turist) privremeno isključuje iz procesa rada i postaje isključivo potrošač. Dohodak koji troši na taj način ostvaren je na drugom mjestu i u drugo vrijeme.

Sve, inače brojne ekonomske funkcije turizma imaju dvije zajedničke osobine: s jedne strane, turističku potrošnju kao njihov zajednički materijalni izvor i s druge strane, utjecaj na dohodak kao izravan ili neizravan gospodarski cilj. Na tim su činjenicama izgrađeni predmet i interes znanstvene discipline ekonomike turizma. Iako se ekonomika turizma dominantno bavi makroekonomskom problematikom, u globalnim crtama ona proučava i mikroekonomske aspekte turističkog razvitka.

Svaka potrošnja koja generira ekonomske aktivnosti vrijedna je makroekonomske pažnje, pa je zbog toga i interes ekonomske znanosti za turizmom postao relevantan interes u trenutku kad su objektivne ekonomske posljedice turističkog fenomena bile čvrsto zabilježene u prihodima nacionalnih ekonomija receptivnih turističkih zemalja širom svijeta. Taj je interes bio potenciran zanimanjem slabije razvijenih ili nerazvijenih zemalja za mogućim pozitivnim implikacijama što bi ga razvoj turizma mogao donijeti u te sredine. To je dakako potenciralo i ukupni interes za izučavanjem ekonomskih posljedica turističkog razvoja, a to znači da je izuzetno pogodovalo razvoju posebne znanstvene discipline – ekonomike turizma – koja je upravo te posljedice obilježila kao osnovni predmet svog proučavanja.

Ekonomika turizma kao posebna znanstvena disciplina u svojim je gledištima slijedila načela i gledišta koja su u određenim vremenskim razdobljima vladala u svjetskoj teoriji turizma. Gledišta o turizmu iz početaka turističkog razvoja svodila su predmet izučavanja ekonomike turizma pretežno na izučavanje ekonomskih posljedica koje je turistički promet donosio u sektore ugostiteljstva, prometa i djelatnost putničkih agencija. Ta analiza se uglavnom svodila na makro plan: dugoročne utjecaje fenomena, posebice agregatne turističke potrošnje, multiplikativni učinak i efekt i ostale makroekonomske posljedice turističkog razvoja. Kasniji razvoj u shvaćanju turizma znatno je više proširio područje i predmet interesa ekonomike turizma na sve gospodarske sektore i sve prostorne jedinice u kojima se razvija turizam. Tako je kasnija primjena samog marketinga u turizmu, unijela mnogo novog u ekonomiku turizma.

Možda više od bilo čega drugoga, marketing je donio potrebu proučavanja tržišnih odnosa ne samo na mikro nego i na makro razini. Iako je ovaj sadržaj ostao uglavnom rezerviran za marketinška istraživanja kao posebnu disciplinu, ipak mnoge teorijske zasade današnje ekonomike turizma teško da bi stekle pravo znanstvenog tretmana u tako kratkom vremenu kao što se to dogodilo od trenutka kad su marketinška znanja primijenjena i na turističko tržište.

U recentnijim radovima turističkih znanstvenika u svijetu, predmet interesa ekonomike turizma postaju sve više i sve gospodarske posljedice koje turistički odlasci iz neke zemlje ili užeg područja donose toj emitivnoj zemlji ili području. Takva gledišta dodatno su se obogatila načelima globalizacije, što je još više utjecalo na proširenje područja interesa znanstvene discipline ekonomike turizma.

Pored toga, ekonomika turizma je i izraz kojim se označava obrazovni predmet. Često je to temeljni predmet određenog nastavnog plana i programa, u kojem obrađena materija, usprkos nazivu, najčešće prelazi okvire ekonomskih proučavanja. (Izvor: e-turizam.com)