LINKOVI - SADRŽAJ


Vodič za uspješnu prodaju - Izrada poslovnih planova za kredite - Istraživanje tržišta prodaje i nabave - Izrada poslovnih internet stranica - Marketing, oglasi i dobra reklama - Trgovačko posredovanje, analize - Usluge poslovnog savjetovanja - Šprance ugovora, razni obrasci - Kako poslovati putem Interneta - Korisni poslovni programi - Sigurnost i zaštita na Internetu - Sport, glazba, zabava, razonoda - Poslovni imenici i adresari, pošta - CMS internet stranice za tvrtke, izrada internet stranica - Pregledi poslovnih informacija - Akcije, sniženja, popusti, besplatno - Mali oglasi, natječaji, zaposlenja

PREPORUKE - BESPLATNI PREGLED


Usluge Link - Naslovna stranica sa pregledom svih poslovnih i internet usluga
Besplatno Akcije, sniženja, popusti, preporuke, najave, besplatne stvari i pokloni

IZ ARHIVE - KORISNO


Gospodarstvo


Gospodarstvo - način organiziranog ljudskog djelovanja u području proizvodnje, razmjene i potrošnje dobaraGospodarstvo (privreda), je ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja, potrošnja i razmjena, a može biti samoopskrbno, što je svojstveno plemenskim i nerazvijenim zajednicama, i tržišno gospodarstvo u razvijenim državama.

Gospodrstvo se dijeli na tri osnovne djelatnosti:

A - primarne: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo. Primarnom sektoru ubraja se isključivo proizvodnja hrane.
B - sekundarne: industrija, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo. U ovom sektoru zbog naglog razvoja industrije sve je manje zaposlenih jer ruke radnika sve više mijenjaju strojevi.
C - tercijarne: trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam.
Kao četvrtu djelatnost treba spomenuti i pod D: kvartarnu, neproizvodnu, (općenito one koje dobivaju plaće iz proračuna), to su školstvo, zdravstvo, uprava.
U tercijalnom sektoru danas je zaposleno više od polovice Europskog stanovništva. Sve gospodarske djelatnosti primarnog sektora iskorištavaju prirodne izvore. Najveći dio površina Europa koristi u poljoprivredne svrhe. Šumarstvo je najviše razvijeno u Sjevernoj Europi.

Proučavanjem problematike gospodarstva i gospodarskih kretanja bave se ekonomija i ekonomska geografija. Dok ekonomiija proučava samo djelovanje gospodarskih zakona u okviru neke zemlje, predmet proučavanja ekonomske geografije su gospodarski prostorni sistemi proizvodnje, razmjene i potrošnje te međuzavisnost gospodarstva i stanovništva.

Tržište prema najkraćoj definiciji predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja. Kupnja i prodaja se mogu obavljati i bez nazočnosti robe (na burzama i drugim tržištima), pa čak i bez izravnog kontakta kupaca i prodavača, kao pri kupnji prema katalogu, putem telefona, faksa, interneta i slično. Zbog toga se tržište definira kao stalan i organiziran oblik dovođenja u kontakt ponude s potražnjom roba i usluga. Tržište je istodobno i mehanizam kojim se reguliraju odnosi prodavača i kupaca u uvjetima u kojima sudionici razmjene ili kupoprodaje ostvaruju svoje ciljeve i interese, zbog kojih i stupaju u međusobne odnose. Savršeno konkurentno tržište je tržište na kojem sve tvrtke proizvode identične proizvode, a svaka je tvrtka tako mala da njen izbor razine proizvodnje ne utječe na cijelu industriju.

Trgovačko društvo je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina u vlasništvu određenih subjekata, koja proizvodi proizvode ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva.
Trgovačko društvo je trgovac - pravna osoba, koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost, radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu, a čiji su osnivanje i ustroj određeni Zakonom o trgovačkim društvima.

Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina u vlasništvu određenih subjekata, koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva.

Poduzetnik je osoba koja posluje na vlastiti rizik. Raspolaže sredstvima potrebnim za određenu gospodarsku djelatnost i samostalno donosi odluke koje se odnose na tu djelatnost, organizira i kombinira proizvodne činitelje, koordinira njihovo djelovanje, nadzire, rukovodi i upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem. Zarada poduzetnika je poduzetnička dobit, koja ostaje nakon što se iz ukupnog prihoda odbiju troškovi.

Poduzetništvo je ukupnost poduzetnikovih organizacijskih, nadzornih, usmjeravajućih, rukovodećih i upravljačkih funkcija. U ekonomskoj se teoriji promatra kao posebni proizvodni faktor. Zadatak mu je da na najpovoljniji način kombinira i koordinira proizvodne faktore i tako maksimizira čisti profit. Izrazi “management” i “poduzetništvo” često se upotrebljavaju kao sinonimi, ali među njima postoje razlike jer management ne znači nužno uključivanje rizika, a poduzetništvo uvijek uključuje rizik.