LINKOVI - SADRŽAJ


Vodič za uspješnu prodaju - Izrada poslovnih planova za kredite - Istraživanje tržišta prodaje i nabave - Izrada poslovnih internet stranica - Marketing, oglasi i dobra reklama - Trgovačko posredovanje, analize - Usluge poslovnog savjetovanja - Šprance ugovora, razni obrasci - Kako poslovati putem Interneta - Korisni poslovni programi - Sigurnost i zaštita na Internetu - Sport, glazba, zabava, razonoda - Poslovni imenici i adresari, pošta - CMS internet stranice za tvrtke, izrada internet stranica - Pregledi poslovnih informacija - Akcije, sniženja, popusti, besplatno - Mali oglasi, natječaji, zaposlenja

PREPORUKE - BESPLATNI PREGLED


Usluge Link - Naslovna stranica sa pregledom svih poslovnih i internet usluga
Besplatno Akcije, sniženja, popusti, preporuke, najave, besplatne stvari i pokloni

IZ ARHIVE - KORISNO


Partnerstvo - Internetski savezi - Poslovanje


Partnerstvo dviju ili više organizacija s ciljem razvijanja novog proizvoda, prodaje proizvodaInternetske saveze možemo definirati kao partnerstvo dviju ili više organizacija s ciljem boljeg razvijanja novog proizvoda, prodaje proizvoda, optimizacije proizvodnog procesa te pronalaženja novih rješenja korištenjem internetske tehnologije.

Internetski savezi sklapaju se radi: razmjene znanja, vještina, iskustva, ali i svih drugih resursa koji moraju biti fokusirani na ostvarenje glavnog cilja – takozvane e-brzine, jer su uspješna poduzeća i savezi samo oni koji trenutno reagiraju, brzo implementiraju i realiziraju ideju ili potencijal. U tipičnom internetskom savezu model je razvijen prije nego što se uopće počinje raspravljati o savezu. Dodatno podešavanje saveza radi se tijekom njegove implementacije. Implementacija saveza traži složena upravljačka umijeća te snažnu tehnološku podršku.

Prilikom ulaska tradicionalnih poduzeća u internetske saveze, razlikujemo četiri najčešće strategije:

Elektronička reimplementacija koja podrazumijeva prodaju postojećeg proizvoda ili usluga putem Interneta, uz zadržavanje postojećeg poslovnog modela. Javlja se u najvećem broju slučajeva i odnose se na usko područje ponude.
Poslovno eksperimentiranje je strategija po kojoj se razvijaju novi on-line poslovni modeli za postojeće poslovanje, iskušavaju se nove mogućnosti u elektroničkom poslovanju.
Poboljšavanje efikasnosti opskrbe. Korištenjem internetskih kapaciteta i optimizacijom komunikacije optimizira se odnos s dobavljačima u cilju smanjenja troškova i povećanja efikasnosti.
Pronalaženje novih solucija označava kombiniranje vlastitih proizvoda i usluga s nekom ponudom svojeg partnera a sve kako bi se oblikovao novi proizvod koji zadovoljava ili stvara nove potrebe kupaca i korisnika.

Strateški savez je koalicija organizacija u svrhu postizanja važnih poslovnih ciljeva.Strateški se savezi razlikuju od drugih vrsta suradnje jer se oni sklapaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva i planova organizacije, te su usmjereni na poboljšanje konkurentskog položaja na domaćem i/ili međunarodnom tržištu. Organizacije koje ulaze u strateški savez ostaju formalno nezavisne.

Kooperacija je pojam koji označava suradnju među partnerima, a suradnja podrazumijeva zajedničko djelovanje najmanje dvoje učesnika radi postizanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i planova. Današnje društvo sve se više služi internetom i modernim tehnologijama i zahtjevi potrošača postaju sve složeniji. Organizacije se povezuju u strateške saveze (alijanse) kako bi bile konkurentnije na tržištu.

Postoji nekoliko podjela strateških saveza, ali osnovna podjela iste dijeli prema načinu stvaranja vrijednosti, što je osnovni motiv udruživanja u saveze. Da bi poduzeća bila motivirana djelovati u savezu, savez mora za svako uključeno poduzeće donositi veću vrijednost od one koju bi poduzeće ostvarivalo samostalnim radom.

Prema načinu stvaranja vrijednosti strateški savezi se dijele na:
- Koopcijski savezi (Neutraliziranje prijetnji potencijalnih konkurenata) - koristi se kad konkurenti imaju neka posebna znanja i vještine koje donose u savez ili da ne bi pristupili suparničkim savezima
- Kospecijalizacijski savezi - savezi na temelju spajanja prije razdvojenih resursa, pozicija, vještina i izvora znanja. Partneri pridonose uspjehu saveza unikatnim i različitim resursima (marke, kapital, tehnologija, veze, pozicija, imovina)
- Savezi zasnovani na učenju - glavni motiv ulaska u ovu vrstu strateškog saveza je prilika da se sve naučeno u savezu primijeni u svim ostalim poslovnim aktivnostima poduzeća izvan saveza.