Preporuke - Marketing

Preporuka 1
Preporuka 2
Preporuka 3

Press clipping - Vijesti

Press clipping je kontinuirano prikupljanje, praćenje i razvrstavanje informacija iz određenih medija prema potrebama naručitelja. Mediji uključeni u praćenje su i internet portali. To je ujedno najisplativije rješenje ukoliko želite biti redovno i brzo informirani. Prikupljene informacije dostavljaju se naručitelju putem e-maila ili se objavljuju na internet stranicama.

Kompjutorski kriminal - Sigurnost - Računalni sustavi i podaci


Konvencija predviđa da nacionalna zakonodavstva predvide i izručenje kompjutorskih kriminalaca ako je predviđena kazna veća od godine zatvora. Kompjutorski kriminal uzima sve više maha i konvencija bi trebala omogućiti uspješnu zaštitu društva od kibernetičkog kriminala. S jedne strane konvencija koju je potpisalo 30 zemalja trebala bi pružiti zaštitu privatnosti, očuvanje tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih sustava, mreža i podataka, a s druge odvratiti kriminalce od njihove zlouporabe i korištenja u kriminalne svrhe. Značaj Europske konvencije je u tome što bi sve zemlje potpisnice, pa tako i Hrvatska trebale prilagoditi nacionalna zakonodavstva i tijesno surađivati na međunarodnoj razini u suzbijanju kompjutorskog kriminala. U Zakon o kaznenom postupku moraju se unijeti odredbe koje će omogućiti prikupljanje podataka od pravnih osoba koje omogućavaju pristup na Internet, a radi kaznenih djela nezakonitog pristupa. Zakonom bi se moralo i definirati pretraga i njezin tijek, način oduzimanja podataka pohranjenih na njemu, kao i njihovo pohranjivanje i snimanje. Zakon bi policiji trebao omogućiti i prikupljanje računalnih podataka u realnom vremenu, uključujući njihovo snimanje i pohranjivanje. Policajci bi imali ovlaštenje radi eventualnog dokazivanja kaznenih djela ulaziti na siteove i prikupljati dokaze. Konvencija čak predviđa da nacionalna zakonodavstva predvide i izručenje kompjutorskih kriminalaca ako je predviđena kazna veća do godine zatvora. U konvenciji se posebno poglavlje posvećuje dječjoj pornografiji i iskorištavanju malodobnika. Sve države obvezuju se na donošenje propisa kojima bi se učinkovito sankcionirala sva kazena djela kompjutorskog krimanala, koja uključuju i lišenje slobode. Policiji moraju biti dostupni podaci o vrsti komunikacije pojedinih providera, identitet pretplatnika, adresa, broj telefona i sve informacije raspoložive u ugovoru. Zbog raširenosti i opasnosti kompjutorskog kriminala policiji i pravosuđu daju se sve veće ovlasti, uz nužnu brigu da se ne ugroze ljudska prava i slobode. Obveze koje je Hrvatska preuzela odnose se na izmjene Kaznenog zakona, u koji je potrebno uvesti nova kaznena djela, i to: nezakonit pristup, nezakonito presretanje, ometanje podataka, ometanje sustava, zloporabu naprava, kompjutorsko krivotvorenje, kompjutorsku prijevaru, djela vezana uz dječju pornografiju i autorska prava kad se računala i Internet koriste za njihovo izvršenje, kao i sankcioniranje pokušaja, pomaganja i poticanja na ta kaznena djela. Zakonom o kaznenom postupku trebalo bi riješiti hitne postupke radi osiguranja dokaza i sprečavanja njihova uništenja, problematiku presretanja i snimanja komunikacija na Internetu, provjeru IP adresa u realnom vremenu, kao i omogućavanje da se kod određenih kaznenih djela (dječja pornografija, autorska prava) dokazi mogu prikupljati korištenjem metoda simuliranog otkupa ili izravnim kontaktom s počiniteljem takvih kaznenih djela. Da bi se te tehnike mogle potpuno provesti, svakako je potrebno na odgovarajući način urediti i Zakon o telekomunikacijama. Suzbijanje terorizma i drugih oblika kriminaliteta neće dovoditi u pitanje, niti ograničavati privatnost. Određene mjere provodit će se tek nakon što za njih izda nalog za to nadležan sud. Hrvatska je, zajedno s još 29 drugih zemalja, Konvenciju potpisala u Budimpešti na međunarodnoj Konferenciji o kompjutorskom kriminalitetu. Obveze koje su tim potpisom preuzete odnose se na izmjenu Kaznenog zakona u koji je potrebno uvesti nova kaznena djela: nezakoniti pristup, nezakonito presretanje, ometanje podataka, ometanje sustava, zloporaba naprava, kompjutorsko krivotvorenje, kompjutorsku prijevaru, djela vezana uz dječju pornografiju i autorska prava u slučajevima kada se računala i internet koriste za zločin, te djela koja uključuju pokušaj, pomaganje i poticanje na navedena kaznena djela. Cilj Konvencije nije da se nadziru sve komunikacije, već samo one o mogućim računalnim zločinima, i to tek ako to prethodno odobri nadležni sud. Pozivajući se na Preporuku br. R (85) 10 o praktičnoj provedbi Europske konvencije o uzajamnoj pomoći u kaznenim predmetima u pogledu pružanja međunarodne pravne pomoći pri presretanju telekomunikacija, Preporuku br. R (88) 2 o piratstvu na polju autorskih i srodnih prava, Preporuku br. R (87) 15 koja propisuje uporabu osobnih podataka u oblasti djelatnosti policije, Preporuku br. R (95) 4 o zaštiti osobnih podataka na području telekomunikacijskih usluga s posebnim osvrtom na usluge telefonije, Preporuku br. R (89) 9 o računalnom kriminalu koja daje smjernice nacionalnim zakonodavnim tijelima u pogledu definiranja određenih računalnih kaznenih djela, te Preporuku br. R (95) 13 o problemima kaznenog postupovnog prava vezanima uz informatičku tehnologiju.


Naslovna stranica  •  Arhiva: 1, 2, 3, 4, 5, 6