Preporuke - Marketing

Preporuka 1
Preporuka 2
Preporuka 3

Press clipping - Vijesti

Press clipping je kontinuirano prikupljanje, praćenje i razvrstavanje vijesti i informacija iz odabranih medija prema potrebama naručitelja. Mediji uključeni u praćenje su sve tiskovine i internet portali. Press clipping je najjednostavnije rješenje ukoliko želite biti brzo informirani.

Rad od kuće - Rad na daljinu


E-work ili rad od kuće je termin koji je patentirao Jack Niles 1973. godine za vrstu posla u kojem zaposlenici uživaju veću fleksibilnost u svezi mjesta i vremena obavljanja svog posla. Drugim riječima, svakidašnji put na posao i s posla je zamjenjen telekomunikacijskim pogodnostima kao što je intranet.

Korijeni rada na daljinu sežu u 1970-e godine, kad se slična tehnologija rabila za povezivanje satelita s gradskim mrežama koristeći telefonske linije kao network bridge. Razvitak LAN-a je dalje promovirao djeljenje resursa a klijentski poslužitelji su doprinjeli još većoj decentralizaciji radnog mjesta. Danas, prosječan zaposlenik koriste laptop-računalo u kombinaciji s Wi-Fi-om što im omogućuje nesmetani rad diljem svijeta a kompanijama puno manje troškove održavanja u usporedbi s konvencionalnim uredima.

Virtualni uredi dopuštaju poslodavateljima da zadrže vrijedne radnike i zaposle one koje inače ne bi mogli zadržati te pružaju veću mogućnost reorganizacije. Jedna od velikih pogodnosti e-worka je i smanjenje troškova inače potrebnih za održavanje ureda, unatoč prvotnom ulaganju u mrežnu infrastrukturu i ostali software.

Neke studije predviđaju da broj zaposlenika koji svoj posao obavljaju na ovaj način može samo rasti imajući u vidu primjer SAD-a gdje u 2008. godini otprilike 33 milijuna Amerikanaca može obavljati svoj posao preko Interneta, što bi dovelo do smanjenja ovisnosti o nafti i uvoza iste iz Perzijskog zaljeva s 48 na 24 posto te smanjenja ispuštanja štetnih stakleničkih plinova do čak 67 milijuna metričkih tona na godina i uštedilo oko 7.5 milijardi galona benzina svake godine! Tako bi e-radnici izbjegli 154 milijardi milja vožnje i uštedjeli 25 milijuna dolara za kupnju benzina. Štoviše, istraživanja pokazuju da bi tele-radnici uživali i u prosjeku u dodatnih 5 radnih tjedana slobodnog vremena svake godine.

Distribuirani rad je također jedna od prednosti e-radnika gdje se neki zaposlenici mogu, primjerice, naći s klijentom na ručku, imajući pristup svim potrebnim alatima na svom prijenosnom računalu u opuštenoj atmosferi i svoje poslovne zaključke proslijediti dalje svojim kolegama što uvelike olakšava efektivnost nekih poslova i povećava produktivnost.

Virtualni uredi su, pak, trn u oku mnogim managerima koji za promaknuća, povišice i ostale pogodnosti koje to zvanje nosi sa sobom, ipak zahtjevaju direktniji kontakt od mnogih ostalih poslova te su takvi ured prikladniji za profesionalce u svojim poslovima poput inženjera i sl. Međutim, virtualni poslovi nisu striktno zamišljeni za jednu osobu već se određeni tipovi radnika koji rade samostalno mogu sastati i dijeliti ideje i time uživati u sinergiji rada s talentiranim ljudima s istog prostora. S druge strane, neki zaposlenici mogu obavljati poslove preko kraćih vremenskih perioda i za više kompanija te se takvi poslovi nazivaju mikroposlovima.

Evaluacija, simulacijski programi, team-mitinzi, pismeni materijali, forumi i tečajevi su oblici dijeljenja informacija i trebali bi biti shvaćeni ozbiljno u virtualnim uredima da ne bi došlo do konflikata, pogotovo ukoliko dođe do izostanka operativne i administrativne podrške te je zbog toga od izuzetne važnosti da ovakve kompanije budu dosljedno i precizno rukovođene, s otvorenošću k novim oblicima poslovanja.

Jedan od gorućih i rastućih problema rada na daljinu su i online prijevare (tzv. scamovi) koje igraju na kartu financijske neovisnosti kao sna mnogih ljudi. Svi potencijalni e-radnici moraju biti svjesni da ukoliko poslovna ponuda sadržava i obećava izostanak rizika, malo napora i velike profite, zasigurno je prijevara.

Ukoliko se radnik u potrazi za poslom susretne s ponudom koja prvotno zahtjeva ulaganje neke manje količine novca da bi došlo do ostvarenja njegovog sna lake zarade, može biti siguran da se u tom slučaju radi o novčanoj jami i mamcu za neiskusne i lakome radnike te su takvim naivnim ponudama u proteklih nekoliko godina lažne, nepostojeće kompanije zaradile milijune dolara i ujedno izbjegle kaznene postupke!

Rad na daljinu posljednjih godina postaje sve značajniji, naročito u poslovima gdje predstavlja prirodnu posljedicu razvoja samih djelatnosti (informatički sektor, novinarstvo i slično), a razvoj tehnološke infrastrukture (prije svega interneta) dozvoljava sve većem broju ljudi da, umjesto u uredu, rade u toplini svoga doma.

Naslovna stranica  •  Arhiva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9