Preporuke - Marketing

Preporuka 1
Preporuka 2
Preporuka 3

Praćenje medija

Press clipping je kontinuirano prikupljanje, praćenje i razvrstavanje vijesti i informacija iz odabranih medija prema potrebama naručitelja.
Mediji uključeni u praćenje su sve tiskovine i internet portali. Press clipping je najjednostavnije i najučinkovitije rješenje ukoliko želite biti stalno i brzo informirani. Prikupljene informacije dostavljaju se naručitelju putem e-maila ili se objavljuju na internet stranicama, a naručitelju se dostavljaju linkovi na e-mail.

Komunikacija


Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova. Komunikologija je znanstvena disciplina koja proučava komuniciranje.
Komunikacija je proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika. Sama riječ komunikacija doslovno znači: učiniti nešto općim ili zajedničkim. Komunikacija je obično opisana prema 3 glavne dimenzije: sadržaju, formi i cilju. Zajedno, sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. Cilj može biti sam čovjek, druga osoba (u interpersonalnoj komunikaciji), ili drugi entitet poput tvrtke ili grupe.

Interpersonalno komuniciranje bi se moglo definirati na način kada bi ga usporedili sa drugim vidovima komunikacije. Uveliko ovisi i o kojem broju ljudi se radi, koliko su ti ljudi  fizički bliski jedni drugima u toku komunikacije, koliko kanala je korišteno i da li je došlo do povratne informacije.

Interpersonalna komunikacija je proces komuniciranja između dvoje (ili više) ljudi, obzirom na udaljenost mogu biti: relativno male udaljenosti (licem u lice), povećane udaljenosti (dovikivanje s brda na brdo), generičke (proširive) udaljenosti (telekomunikacija upotrebom komunikacijskih tehnologija), te je u tijeku komunikacije došlo do povratne informacije.

Intrapersonalna komunikacija je jedna od vrsta komunikacije koju osoba čini sama sa sobom. Dakle, osoba intrapersonalno komunicira kada o nečemu razmišlja, rješava (u glavi) neki problem, pravi plan aktivnosti itd. Kod ovakve vrste komunikacije osoba / subjekt je istovremeno i pošiljatelj i primatelj / recepijent informacije/poruke. Najćešće intrapersonalna komunikacija prethodi skupnoj ili masovnoj komunikaciji, ali i ne mora.

Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za: izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije. Već i ton glasa, spuštanje ili podizanje glasa, ubrzani ili usporeni govor, naglašavanje pojedinih riječi, umetnute pauze i sl. služe nam za ostvarivanje svih navedenih funkcija kojima služi neverbalno ponašanje.

Kontakt očima i pogled su vrlo moćni neverbalni znakovi: širom otvorene oči i proširene zjenice pokazatelj su sviđanje, smještaj i duljina pogleda ukazuju na interes i emocije i pomaže nam u usklađivanju komunikacije s drugom osobom, skrivanje pogleda često je znak neiskrenosti, ali može biti i znak neugode.
Dodir pokazuje naklonost, bliskost, ugodnost i ponekad dominiranje. Određen je s tri faktora: stupnjem sviđanja i privlačnosti, stupnjem poznatosti i bliskosti, moći i statusom.

Društvo se može definirati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Odnos ljudi prema prirodi uglavnom je jedinstven. Njegova suština je u kontinuiranom nastojanju ljudi za podčinjavanjem prirode sebi. Sam odnos među ljudima je mnogo složeniji i obuhvaća sve vrste različitih odnosa od onih manje složenih i manje važnih, do vrlo složenih i najvažnijih. Među njima su i najsloženiji i najbitniji za razumijevanje društva proizvodni odnosi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u narodu, naselju ili obitelji su nužni s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.
Društvena dinamika proizilazi iz shvaćanja pokretačkih snaga razvoja ljudskog društva kao sastavnog dijela shvaćanja društva uopće. Te su snage sadržane u razvoju proizvodnje, odnosno u razvoju njenih materijalnih snaga, koje dovode do nužne, odgovarajuće promjene u proizvodnim odnosima, a i jedni i drugi zajedno dovode do daljnjih promjena u svim ostalim područjima društvene stvarnosti, odnosno društvene nadgradnje.

 

Naslovna stranica  •  Arhiva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9