Preporuke - Marketing

Preporuka 1
Preporuka 2
Preporuka 3

Press clipping - Vijesti

Press clipping je kontinuirano prikupljanje, praćenje i razvrstavanje vijesti i informacija iz odabranih medija prema potrebama naručitelja.
Mediji uključeni u praćenje su sve tiskovine i internet portali. Press clipping je najjednostavnije i najučinkovitije rješenje ukoliko želite biti stalno i brzo informirani. Prikupljene informacije dostavljaju se naručitelju putem e-maila ili se objavljuju na internet stranicama, a naručitelju se dostavljaju linkovi na e-mail.

Mediji i Web portali - Prednosti interneta za tvrtke


Mediji su kompleksni pojam koji označava sustave javnog informiranja, koji služe za raspršivanje (diseminaciju) vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Još prema Zakonu o medijima iz 2003. godine, mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, unutarnjem radu trgovačkih društava, zavoda i ustanova, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija, školska glasila, Narodne novine Republike Hrvatske, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostala službena priopćenja, plakati, letci, prospekti i transparenti, te video stranice bez žive slike i druge besplatne obavijesti, osim ako Zakonom nije drukčije propisano.

Elektronički mediji su pak svi tipovi medijskog izvještavanja kojih je i kreiranje i recepcija zasnovana na elektroničkim uređajima, a za razliku od tiskanih medija koji se danas također stvaraju elektroničkim putem (na računalima), no krajnji proizvod je ipak otisnut na papiru (npr. novine ili knjige), i za njegovu uporabu nije potreban nijedan elektronički uređaj.

Web portal je mjesto pristupa informacijama kojeg čini obično više različitih, logički povezanih aplikacija koje su zajedničke većem broju korisnika. Web portali objedinjuju različite informacije iz većeg broja različitih izvora, pružajući tako dosljedne podatke i pristup brojnim aplikacijama, koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice. Osobni portal je stranica na Webu koja uglavnom pruža mogućnosti posebno prilagođene svakom korisniku, uz mogućnost posjeta i prelaska na stranice s drugačijim sadržajem. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija te različitog broja softvera koji djeluju između aplikacije i mreže kako bi omogućili razne korisne usluge s brojnih drugih izvora. Web portali nastali su zbog potrebe za jednim mjestom na kojem se nalaze pristupi različitim sadržajima i informacijama. Korisnici prvenstveno žele presonalizirati aplikacije te ih imati na samo jednom mjestu s kojeg mogu upravljati svim ostalim aplikacijama. Sve se te mogućnosti najlakše i najbolje postižu kroz upotrebu portala. S obzirom na to da sve aplikacije unutar jednog portala dijele informacije, postoji bolja komunikacija između korisnika.

Sredinom devedesetih godina, zahvaljujući rastu posjedovanja Web preglednika, mnoge su se tvrtke trudile osnovati, kupiti ili nabaviti vlastiti portal, kako bi dobile udio u ukupnom profitu tržišta na Internetu. Tvrtka America Online lansirala je svoj portal Netscape, Walt Disney Company Go.com, a Excite i @Home su postali dijelovi AT&T kompanije za vrijeme kasnih devedesetih godina. Mnogi su portali inicijalno počeli kao web direktoriji, popisi datoteka (npr. Yahoo!) te tzv. strojevi za pronalaženje podataka (Excite, Lycos, AltaVista, Hotbot). Osnovni cilj širenja usluga na Web portalima bio je osigurati korisničku bazu podataka te produžiti vrijeme koje su korisnici provodili na određenom portalu. Usluge koje su zahtijevale registraciju korisnika za besplatnu e-mail adresu, osobno prilagođavanje izgleda i mogućnosti, te sobe za razgovor, kao i razne igre, vijesti te e-pošta, uvelike su pridonijele rastu broja korisnika portala. Mnogi od portala koji su stvoreni među prvima, danas više ne postoje, a neki kao što je npr. Yahoo!, ostali su uspješni sve do danas.

Mogućnost pristupa raznolikim informacijama vezanih uz tvrtke i posao uz pomoć web preglednika, predstavljao je nov način poslovanja. Korisnici više nisu bili zadovoljni samo pročišćenim pogledom na informacije neke tvrtke, već su zahtijevali personalizaciju i adaptaciju takvih portala. S obzirom na to da su devedesete bile doba inovacija u području web portala, mnoge su tvrtke počele nuditi pomagala za svoje informatičare, kako bi im pomogle u što lakšem baratanju podacima, aplikacijama i informacijama. Današnji korporativni portali ubrzano razvijaju nove sposobnosti korisnih poslovnih rješenja te mogućnosti kao što su proces rada, povećana suradnja između radnih grupa te dopuštanje kreatorima sadržaja da promoviraju vlastiti stil i informacije.
 

Naslovna stranica  •  Arhiva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9